REKRUTACJA

 

 

2020

 

W związku z zaistniałą sytuacją, dyrekcja PLSP zwraca się do wszystkich kandydatów z prośbą, aby zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie w terminach od 14 kwietnia do 5 maja przesyłali wypełnione i podpisane wnioski (skan lub czytelna fotografia) w wersji elektronicznej na adres szkoły plsp@smocza.edu.pl. Jeśli nie ma możliwości załączenia zdjęcia legitymacyjnego, prosimy na razie o zrobienie jakiegokolwiek zdjęcia twarzy, a w późniejszym czasie będzie możliwość wymiany fotografii.

Osoby, które w najbliższym czasie nie mogą uzyskać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole plastycznej, proszone będą o uzupełnienie złożonej dokumentacji w terminie późniejszym.

Osoby, które w czasie zawieszenia zajęć szkolnych nie mają możliwości uzyskania zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej także będą proszone o dostarczenie zaświadczenia w chwili, kiedy będzie to możliwe.

Wszystkie osoby, które będa przesyłały wnioski elektronicznie proszone będą w o zamianę na dokument w wersji papierowej we wskazanym. Po przesłaniu wniosków otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą. Jeśli takiej nie będzie po 48 godzinach - prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły na numer: 459 306 210.

Dyrektor PLSP im. W. Gersona w Warszawie

 

REGULAMIN REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020

 

 

WNIOSKI

 

Specjalizacje:

 

Projektowanie graficzne i projektowanie przestrzeni wystawienniczej

WNIOSEK PRZYJĘCIE DO PLSP 2020  A

 

Realizacje intermedialne i techniki rzeźbiarskie

WNIOSEK PRZYJĘCIE DO PLSP 2020  B