PORADNIA PRZEDEGZAMINACYJNA

 

Serdecznie zapraszamy kandydatów do Liceum Plastycznego na jednorazowe spotkanie w tzw. "Poradni przedegzaminacyjnej"

Uczestnictwo w poradni jest nieodpłatne.

Uczestnicy przynoszą na wyznaoczony termin około 20 prac (rysunek, malarstwo, szkice)

 

Termin poradni jest ustalny przez sekretariat

SZKOŁA NIE PROWADZI JUŻ ZAPISÓW

 LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY